Search

Dušek, František Xaver, 1731-1799

Code: Sýkora
Citation: Sýkora, Václav Jan. František Xaver Dušek : Život a dílo. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1958.
Abbreviation: S. (n 81074634)
Access Point Use: For authorized and variant access points.
Notes: Thematic index on pages 195-283.


Code: Altner
Citation: Altner, Vladimír. “Thematic index : Dušek.” In The Symphony, 1720-1840, ed. Barry S. Brook, ser. B, vol. 12. New York : Garland Publishing, 1984.
Abbreviation: A. (n 81074634)
Access Point Use: For symphonies; for use in variant access points only.
Notes: Thematic index on p. xxxvii-xli.